Halvårsplaner

I tillegg til årsplanen lager avdelingene halvårsplaner. Disse planene gir et dypdykk i alle de pedagogiske aktivitetene som vil forgå i løpet av året.