Om Norlandia Nilsemarka barnehage

Norlandia Nilsemarka barnehage er en 5-avdelings barnehage som ligger idyllisk til i en stor eplehage i Vollen i Asker kommune. Eplehagen er en del av barnas lekeområde. De får lov til å klatre i trærne og spise av eplene. På høsten har foreldrene ansvar for innhøsting av eplene som da blir sendt til saftpressing. Juicen koser vi oss med resten av året.

Norlandia Nilsemarka barnehage skal fremstå som et trygt og godt omsorgs- og læringssted for barna og det skal være en god bedrift å jobbe i for personalet.

Barnehagen jobber med felles temaarbeid og årets tema er "natur og uteliv".  Måler et at "barna får kjennskap til og forstålse for planter og dyr, årstider og vær. de viser glede over å være ute i naturen og får grunnleggende innsikt i samspillet mellom mennesket og naturen".

Vi jobber med temaet både i temabaserte opplegg, men også i hverdagsaktivitetene der det er naturlig. Karnevalet har tema etter årstemaet, og her har barnehagen felles opplegg med stasjoner og morsomme aktiviteter på tvers.

Avdelingene har faste turdager og har flere flotte turmål. Vi går blant annet til gapahuken ved steinrøya, gapahuken i skogen og andre steder i nærmiljøet. Områdene er fine arenaer for lek og motoriske utfordringer.