Hvorfor velge oss?

Hos oss er hverdagen preget av glede, humor og latter. Personalet er engasjerte, aktive og byr på seg selv.

I Norlandia Nilsemarka barnehage har leken en fremtredende plass. Barna får varierte opplevelser ute og inne hvor det legges tilrette for lek og vennskap.

Barna får aktivt være med på å påvirke sin egen hverdag og det pedagogiske opplegget er tilpasset de ulike aldersgruppene.

Vi legger stor vekt på trygghet og omsorg. For oss er det viktig at barna trives i barnehagen og er trygge på personalet og de andre barna i gruppa. Vi skal anerkjenne og respektere barnas følelser og meninger og ta dem på alvor.Slik skaper vi en god hverdag der barna utvikler en god selvfølelse.