Fagområder

I rammeplanen for barnehager er det satt opp 7 fagområder, som hvert dekker et vidt læringsfelt. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter.

De 7 fagområdene er som følger:

- Kommunikasjon, språk, tekst

- Kropp, bevegelse, helse

- Kunst, kultur, kreativitet

- Natur, miljø og teknikk

- Etikk, religion og filosofi

- Nærmiljø og samfunn

- Antall, rom og form.

Vi har laget våre egne progresjonsplaner som viser hva barna får oppleve og lære innenfor alle fagområdene i løpet av årene de går i Nilsemarka barnehagene. Progresjonsplanene er et godt arbeidsverktøy i planlegging og gir en god dokumentasjon til foreldrene på hva barna opplever og lærer på de ulike alderstrinnene.

Fagområdene gjenspeiles i temaarbeidet og tilpasses barnas alder i henhold til progresjonen. I månedsbrev / ukebrev og annen form for dokumentasjon, gis det detaljinformasjon om temaarbeidet.